ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม

ABU4573

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พาทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 23-24 เม.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้ส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในนามทีม Extheme @ Brainstorm เข้าร่วมแข่งขันและสามารถผ่านเข้ารอบ 32 ทีม เป็นผลสำเร็จและรอลุ้นการแข่งขันในรอบต่อไป ประมาณเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

596 total views, 2 views today