ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ IAESTE Thailand 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติ                                      ในการรับทุนฝึกงานกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ                            เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค : IAESTE Thailand ประจำปี 2560

410 total views, 2 views today