ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ. ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ.
ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กำหนดจัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.rmutp.ac.th หรือ โทร.สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 162 2776

761 total views, 1 views today