ข่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หรือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาสามารถนำผลการสอบมาสมัคร ได้ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 02-665-3777 ต่อ 7103-4

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4118

ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

466 total views, 1 views today