ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2563

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์

 56 total views,  1 views today