คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จากคุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร เป็นผู้มอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนแก่นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

« 2 of 2 »

218 total views, 0 views today