คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017

14715689_324964537865464_4972134090987921212_o

สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ ครั้งที่ 2 RMUTP ROBOCON 2017 ในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแข่งขันได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 13 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิมเติม: http://www.mce.eng.rmutp.ac.th/rmutp-robocon-2017/

706 total views, 2 views today