คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 11 สาขา เข้าร่วมจำนวนมาก ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และบทไหว้ครู  ต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู หลังจากนั้น ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง  ได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และ ในช่วงบ่ายเป็นงานBig Cleaning Day ของแต่ละสาขาวิชา

« 1 of 8 »

 

1,300 total views, 6 views today