กิจกรรม

คณาจารย์จากประเทศจีนเยี่ยมชมคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในประเทสจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology และ Leshan Vocational and Technical College เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ในวันที่ 22 เม.ย. 59

« 1 of 2 »

707 total views, 1 views today