กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครบรอบ14 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน

“RMUTP GOES DIGITAL”

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพระเขตอุดมศักดิ์ และมอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นประธานเปิดงาน”RMUTP GOES DIGITAL” พร้อมทั้งมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของ 9 คณะ  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้มีการจัดบูธแนะแนวหลักสูตร และงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบและเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

« 2 of 17 »

8,236 total views, 2 views today