ข่าวประชาสัมพันธ์

“ความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  อาจารย์กร พวงนาค รองคณบดีฝ่ายแผน และ อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้แทน สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา” โดยร่วมมือกับสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด , บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิค , บริษัท KV อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และ บริษัท VOICE CORPORATION CO, LTD. โดยมี รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย และ ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

12,207 total views, 2 views today