ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ชุมปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมการฝึกระเบียบแถว กิจกรรมการทำอาหารชาวค่าย การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมทดสอบกำลังใจ การเดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือหันคาแคมป์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 3 -5 มีนาคม 2560

« 1 of 4 »

 

1,092 total views, 2 views today