งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Game ครั้งที่ 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Game ” ครั้งที่ 1 …การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

1,134 total views, 4 views today