งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Fresh Game ” สำหรับปีแรกนี้มีการแข่งขันฟุตซอลประเภทเดียวก่อน..ในปีต่อๆไปอาจจะเพิ่มเติมกีฬาอื่นๆเข้ามาอีก…นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวน 4 แผนก 5 ทีมได้แก่ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างไฟฟ้าห้อง 1 แผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์..การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์

 ทีมแผนกช่างยนต์(เสื้อสีน้ำเงิน) ทีมแผนกช่างกลโรงงาน(เสื้อสีเขียว) ทีมแผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 1 (เสื้อสีส้ม) ทีมแผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 ( เสื้อสีชมพู ) ทีมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เสื้อสีเหลือง )

534 total views, 8 views today