กิจกรรม

งานบริการวิชาการมอบเครื่องลดความเสี่ยงน้ำเค็มเข้าในสวนทุเรียน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบระบบการลดความเสี่ยงในการปลูกทุเรียนด้วยการลดความเค็มของน้ำในพื้นที่สวนทุเรียน เพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง โดยการกรองน้ำก่อนนำมาลดต้นทุเรียน ณ ชุมชนบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

715 total views, 1 views today