งานมอบฉลากรับรองมาตราฐานการออกแบบอาคาร

งานมอบฉลากรับรองมาตราฐานการออกแบบอาคารที่มีแบบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ภายใต้’โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน’ ในวันศุกทร์ที่ 13 มกราคม พศ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับฉลากรับรองมาตราฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานำหรับอังคารใหม่ ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ( The Royal city Hotel)  ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น.

         ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างไปว่าจะเป็น

                  – การรับชมฃวีดีทัศน์ “แนะนำศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”

                  – บรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบอาคารอย่างไรให้คุ่มค่า” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกีนรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง

« 1 of 2 »

1,226 total views, 2 views today