งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวพรพิศ ศิริมา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4118 และ 4208
นายธนพล สวนลำไย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
ภาระงาน

 

873 total views, 2 views today