งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ”

กําหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคเช้า

๐๗.๐๐ น. : ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร พร้อมกัน ณ ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา – พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ – ถวายภัตตาหารเช้า – ถวายภัตตาหารปิ่นโต/ จตุปัจจัยไทยธรรม

๐๘.๓๐ น. : ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

๐๙.๐๐ น. : ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร เดินทางไปร่วมปล่อยปลา ณ สวนหย่อมพระราม ๗

ภาคค่ำ

๑๗.๐๐ น. : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา

๑๗.๑๕ น. : ดนตรีบรรเลง

๑๗.๓๐ น. : พิธีกรเรียนเชิญผู้เกษียณเข้าห้องประชุม (ปรบมือต้อนรับ)

———– : คณบดีนำคณะผู้บริหารประดับช่อดอกไม้ติดหน้าอกผู้เกษียณ

๑๗.๔๕ น. : ชมชุดการแสดงที่ ๑ รำอวยพร โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๘.๐๐ น. : ร้อยกรองสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ โดย อาจารย์พรกนก ศรีงาม พร้อมชมวีดีทัศน์ ชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ

———– : พิธีกรเรียนเชิญผู้เกษียณอายุราชการขึ้นบนเวที

———– : พิธีกรพิเศษ (อ.เอก) นำคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติกล่าวขอขมาแก่ผู้เกษียณ

———– : ประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตสดุดีผู้เกษียณ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมรดน้ำ และมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าขึ้นรดน้ำ และมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณ (ปิดท้าย)

———– : คณบดีมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

———– : แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

———– : ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน

———– : พิธีกรเรียนเชิญผู้เกษียณลงจากเวที

———– : คณะอดีตผู้เกษียณยืนต้อนรับด้านล่าง พร้อมมอบช่อดอกไม้

———– : ชมชุดการแสดงที่ ๒ จากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

———– : พิธีกรกล่าวขอบคุณ……และเชิญรับฟังและขับร้องเพลงร่วมกัน

———– : ดนตรีบรรเลง

๒๐.๐๐ น. : ปิดงาน

10,200 total views, 8 views today