กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน ”เปิดโลกการศึกษา” โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา งาน Open House “เปิดโลกการศึกษา” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

10,757 total views, 2 views today