กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสาขา ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่17-20 พฤศจิกายน 2560

714 total views, 3 views today