กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งาน huawei ict competition thailand 2018-2019

ภาพบรรยากาศงาน huawei ict competition thailand 2018-2019 ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำโครงการ huawei ict competition thailandซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ โดยจัดขึ้นที่ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

23,904 total views, 1 views today