กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาประจำปี 2562

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา  โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 2 ทีม หมายเลข 1 นำทีมโดยนางสาวสุธีกานต์ บ่อสุวรรณ พรรค WE GEAR หมายเลข 2 นำทีมโดย นางสาวธัญญรัตน์ บัวพ่วง พรรค Engineering Future ผลจากการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงจากศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี หมายเลข 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

« 1 of 3 »

 

12,158 total views, 2 views today