ดังไม่หยุด…ฉุดไม่อยู่ “จุ๋ม” ปอยเด้ง ช่อง3SD บันทึกเทปมอเตอร์ไซต์มิเตอร์ ราชมงคลพระนคร

วันที่ 29 กันยายน 2559 ดร.สุเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคมอเตอร์ไซมิเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยนายกันตวัชร ทองสอาด และนายถิรพงศ์ อยู่อาจินต์ เจ้าของโปรเจคฯให้สัมภาษณ์คุณนพขวัญ นาคนวล หรือ จุ๋ม ปอยเด้ง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD เพื่อบันทึกเทปรายการข่าวชาวบ้าน ซึ่งออกอากาศทุกวัน เวลา05.00 -06.00 น. โปรดติดตามได้เร็วๆนี้

674 total views, 2 views today