ดูงานไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ดูงาน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม 2560

438 total views, 0 views today