ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี และในการนี้ได้นำท่านคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสื่อการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการแต่ละสาขาวิชา ในวันที่ 8 มี.ค. 59

« 1 of 3 »

406 total views, 2 views today