ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ และนายณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี เป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558

« 1 of 4 »

610 total views, 12 views today