กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร เมื่อวันที่ 10 – 11 และ 13 – 14 มิถุนายน 2562

ภาพเพิ่มเติม

7,508 total views, 1 views today