กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 กิจกรรมทางวิชาการ ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” เพื่อแนะแนวการสอบคัดเลือก และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

12,840 total views, 3 views today