ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสยาม

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ออกแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558

260 total views, 0 views today