กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Balt State Polytechnic (BSP)

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารและอาจารย์ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Balt State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดเนเซีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “Green Technology for Sustainable Tourism Development” ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

รูปภาพทั้งหมด

4,506 total views, 57 views today