ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฯ อบต.บางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากรในการอบรมได้แก่  อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรฐกิจเชิงนิเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดภาวะโลกร้อนอย่างเหมาะสมให้กับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อบต.บางน้ำผึ้งที่สนใจ

550 total views, 4 views today