ถ่ายทำ มหา’ลัยท้าฝัน “ปวช.”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทางคณะฯ ได้ประสานกับทีมงานถ่ายทำรายการมหาวิทยาลัยท้าฝันทำการบันทึกภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวช. ในแต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 มี.ค. 59

« 1 of 3 »

128 total views, 2 views today