กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีทำบุญคณะขึ้น โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 26 กันยายนม 2561 ในพิธีจัดให้มีการถวายอาหารคาวหวานและผลไม้มงคล แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 จุดภายในคณะฯ และถวายภัตตาหาร คาว หวาน และ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ได้ทำพิธีเจิมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่คณะฯ มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรทุกคนที่กำลังศึกษาและทำงานในรั้วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

« 2 of 5 »

23,643 total views, 1 views today