กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

นศ. ปวช. สาขาอิเล็กฯ พัฒนาห้องสมุดสภาสตรีแห่งชาติฯ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปพัฒนาห้องสมุดสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพไทย-จีน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการข้อมูลการทำงานของสภาสตรีแห่งชาติฯ และเพื่อให้เด็กๆ เข้าเยี่ยมชมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ บ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

847 total views, 3 views today