ข่าว

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

นักศึกษาที่จะออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ให้ติดต่อขอรับ หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ได้ที่ อาจารย์ประสานงานสหกิจของแต่ละสาขาวิชา

ติอต่อสอบถามได้ที่

งานสหกิจศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เบอร์โทร 02-836-3000 ต่อ4179

477 total views, 1 views today