นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน AT CODE

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน AT CODE  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา  ที่ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา  ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16-30 น.

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4218

492 total views, 2 views today