บริษัท เอ็นเอชเค สปริง สัมภาษณ์มอบทุน

คณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ. ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

528 total views, 2 views today