บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบหนังสือแบบเรียนสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.

เพื่อเป็่นการส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บ.แม็คเอ็ดดูเคชั่น จก. ได้มอบหนังสือแบบเรียนสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ให้การต้อนรับ ณ ห้องเฟืองเพชร วันที่ 16 ส.ค. 59

368 total views, 6 views today