บริหารความเสี่ยงขององค์กร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร” ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปฏิภาณ แซ่หลิ่ม และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติการเขียนความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

« 1 of 2 »

648 total views, 2 views today