บัณฑิต ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้บริหารคณะ และอาจารย์กำกับแถวบัณฑิต ร่วมดูแลความเรียบร้อยในการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

720 total views, 8 views today