บันทึกเทป มหาวิทยาลัยท้าฝัน “สายฟ้า”

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทีมนักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ผลิตรถยนตร์ไฟฟ้าต้นแบบ “สายฟ้า” รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5

318 total views, 0 views today