ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ อาจารย์สุรพล จักรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 11 »

1,044 total views, 2 views today