ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

540 total views, 10 views today