กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2558

     งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจฯ ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะออกสหกิจฯ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรภายนอก ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-22 พ.ค. 2558

« 1 of 3 »

1,014 total views, 1 views today