ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 45th Inventions of Geneva

“อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ คว้า 5 รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกครั้งที่ 45”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับรางวัล 1 เหรียญทอง ผลงานชื่อ The air-conditioner cleaning device alerts for energy saving และ 1 เหรียญเงิน ผลงานชื่อ Solar cell cleaning warner for the highest efficiency

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับรางวัล 1 เหรียญทอง ผลงานชื่อ ‘nHy-fall56’ nano-hydropower for waterfall and canal และ 1 เหรียญเงิน ผลงานชื่อ ‘nSteamBio’ และนายอดิศักดิ์ วิริยกรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับ 1 เหรียญทองแดง ผลงานชื่อ The motorcycle taxi meter จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นและจัดนิทรรศการในงาน (45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

602 total views, 2 views today