ประกาศงานกองทุนสำหรับนักศึกษาใหม่

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ นักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2559

ที่ประสงค์กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สามารถเข้าเว็บไซต์ กยศ.  เพื่อดำเนินการขอรหัสผ่าน

และเข้ากรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(หมายเหตุ. ข้อมูล Email. ของผู้กู้ควรเป็น @ gmail.com  เพราะระบบเว็บไซต์ กยศ. จะส่งข้อมูลเข้าถึงได้แน่นนอนกว่า)

สอบถามเพิ่มเติม งานกองทุน โทร. 02-836-3000 ต่อ 4201, 4218

รายละเอียดเพิ่มเติม

394 total views, 2 views today