ประกาศงานกองทุน แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

::รายละเอียด::  แจ้งการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

 

 

588 total views, 4 views today