ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ห้ามนักศึกษาเข้ามาในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

625 total views, 3 views today