ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนฯ

2221

ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2559

รายงานตัวสัมภาษณ์ ที่ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

ผู้กู้รายใหม่ ระดับ ปวช.

14 – 16 กันยายน 2559

09.00 – 16.30 น.

นักศึกษาที่มาสัมภาษณ์แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อย

ผู้กู้รายใหม่ ระดับ ปริญญาตรี

ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับ ปริญญาตี

ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ระดับ ปริญญาตรี

19 – 23 กันยายน 2559

09.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ ไม่มารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การกู้ครั้งนี้

 

689 total views, 1 views today