ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อ งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียน

**ภายในวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560

 

::รายละเอียด ::

1,279 total views, 1 views today